Hem Program & Priser Kontakt
english__swedish

Kontakt

Brännkyrkag. 75
118 23 Stockholm

Bookings
073-583 59 70
hellen@daraja.se

 

KENYA

Kenya är ett lungt och fascinerande land i den östra delen av Afrika. En utmaning för den äventyrslystna, och en perfekt tillflyktsort för det vilda - Kenyas är allt detta och mycket mer. Kenya är mycket rikt på resurser och får massor av turister varje år men klyftorna mellan rika och fattiga håller på att öka. Det är på grund av detta är som många nationella och kommunala organisationer är i full gång med att fösöka stoppa denna utveckling. Kenya `s befolkning är på ungefär 38 till 40.000.000 med över 42 olika stammar. De flesta flyttade till Nairobi för att leta efter bättre möjligheter och i och med detta föddes Nairobis slumområden.

SLUMOMRÅDET KOROGOCHO
Det är ett obestridligt faktum att en stor del av Kenyas befolkning lever i extrem fattigdom och under mycket svåra förhållanden. Den bitande fattigdomens effekter  har lett till att de fattiga har inte råd med ens de mest grundläggande behoven i livet och tvingas att leva i slummen under mycket omänskliga förhållanden. Korogocho är det tredje största slumområdet i Kenya efter Kibera och Mathare med en befolkning på över 150 000 invånare. Korogocho ligger i Kasarani området på östra sidan av Nairobi och består av åtta byar nämligen Highridge, Grogan, Ngomongo, Ngunyumu, Githaturu, Kisumu Ndogo / Nyayo och Korogocho A och B, med en yta på bara 1,5 kvadrat kilometer. Korogocho är också ett av de mest tätbefolkade slumområdena i Nairobi. I Korogocho beräknas det bo i genomsnitt 5-6 personer per rum. Dessa siffror kan jämföras med till exempel Mathare där 4-5 personer i genomsnitt delar ett enkelrum. Bosättningarnas invånare kommer från olika etniska bakgrunder. Totalt räknas ett trettiotal olika grupper: Kikuyu, Luo och Luhya är de största. Det finns också ett stort somaliskt samfund i området. Folk började bosätta sig i Korogocho i början av 80-talet från olika landsbygder på grund av urbanisering. Namnet Korogocho kommer från det metall skrot som kastades på denna plats.

KOROGOCHOS FRAMTID
Men trots de många utmaningar vi står inför har ungdomarna i Korogocho beslutat sig för att mobilisera och organisera samhället kring frågor som berör dem för att ta fram möjliga lösningar på problemen. Nedanstående initiativ är några av de många som finns för att skapa förändring i Korogochos slumområden.

3 PROGRAM FÖR FRAMTIDEN
Även om nedanstående initiativ arbetar oberoende samarbetar de en hel del i olika aktiviteter.


KOCH FM
Vilka är vi?
Koch Fm är den första “ghetto närradion” i Kenya. Den startades 2006 av en grupp på 10 ungdomar i Korogochos slumområden. Vårt motto är: Edutainment - utbilda genom underhållning!
Var?
Radio stationen är belägen i Korogochos slumområden som är den tredje största slummen efter Kibera och Mathare.
Varför?
Radion startades för att utgöra en plattform för Korogochos invånare der de kan rikta sina frågor genom informationsutbyte, utbildning och kommunikation för att främja social, politisk och ekonomisk välfärd sina lyssnare. Radiostationens mål är att ge en röst till de röstlösa genom att mobilisera och förespråka mänskliga rättigheter med olika radioprogram. Koch FM belyser frågor som empowerment, hiv och aids, osäkerhet, dålig samhällsstyrning, dålig sanitet, barns rättigheter och ungdomars talang.

koch fm

GHETTO FILM TRUST
Vilka är vi?

Ghetto Film Trust är en kenyansk ungdomsledd organisation som använder populära medier som film och konst i underhållande syfte samt utbildar och förespråkar rättigheter de fattiga i städerna. Ghetto films mål är att använda film för att mobilisera .
Var?
Ghetto film har sina rötter i den informella delen av Korogocho där vi också har närradion Koch FM.
Varför film?
Film är konst och berör människornas själar, genom att paketera våra tankar i film vi kan vi nå ut till så många fler.
Program
 1. Sedan 2006 har Ghetto film tränat ungdomar i filmkonst och har haft stora framgångar. Ett stort antal ghetto film praktikanter har lyckats få anställning i massmedia.

2. Ghetto film har en mobil biograf genom vilken de filmer vi har gjort visas för medlemmar i samhället från de olika slumområdena.

ghetto film club

MISS KOCH INITIATIVES
Wilka är vi
Miss Koch har funnits sedan 2001 och arbetar för flickors frigörelse och makt över sitt eget liv.
Organisationen grundades som ett ingripande mot socio-ekonomiska och politiska problem för invånarna i Korogocho, som innehöll stigande osäkerhet och maktlöshet för flickor.
Var?
Miss Koch är ett initiativ i den expansiva slummen korogocho, en organisation bland många andra som mot alla odds att går ut och kämpar för sina mänskliga rättigheter trots att de vet att de lever olagligt på mark som tillhör den regering som har försummat folket Korogocho.
Varför?
Initiativet är ett verktyg som arbetar med att förespråka och mobilisera människor i att ge unga flickor rättigheter.

Program
  Genom våra fyra program har vi kunnat påverka ungas möjligheter att förbättra sina och andra människors liv. Dessa program är:
    - Wadada – Empowerment amongst women
    - Badilika - Reproduktiv hälsa och hiv / aids frågor
    - Daraja - Styrning, opinionsbildning och fredsförebyggande åtgärder
    - Burudika-Att hitta talanger och marknadsföring

miss koch